Dostępność

Deklaracja dostępności Przedszkola Nr 29

Przedszkole Nr 29  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak możliwości podkreślenia linków
 • Brak ramki focusa w menu głównym
 • Część nagłówków posiada niewłaściwy współczynnik kontrastu
 • Niektóre pliki są w formacie skanów (na przykład dyplomy, podziękowania). Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.
 • Niektóre zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych. Mapa w zakładce „Lokalizacja” jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Katarzyna Łuczyńska, e-maill p29@poznan.interklasa.pl, tel. 61 852-04-41

Dostępność archtektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody, ale nie ma podjazdu lub platformy dla wózków inwalidzkich. Budynek jest parterowy, po wcześniejszym ustaleniu można wjechać wózkiem inwalidzkim do przedszkola przez taras ogrodowy. Przed przedszkolem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrektorem przedszkola. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.

Aktualizacja 08.02.2024