Rodo

Inspektor Ochrony Danych - Anna Kwiecińska, e- mail: iod3_mjo@um.poznan.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Monika Danielak-Romańczyk, e-mail: iod5_mjo@um. poznan.pl