Metody i techniki pracy

Tags #Metody i techniki pracy #Edukacja przez ruch #Słuchanie muzyki #Bajkoterapia #Odimienna nauka czytania #Dziecięca matematyka

Metoda projektów badawczych

Metoda projektów to metoda nauczania, w której dzieci prowadzą pogłębione badania na określony temat.

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu.

Pedagogika zabawy- Klanza

Celem metody pedagogiki zabawy jest przede wszystkim wsparcie dzieci w ich indywidualnym rozwoju.

Bajkoterapia

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystaniu bajek, baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych...

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń gimnastycznych...

Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki została stworzona z chęci przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej...

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Podczas pracy Metodą Dobrego Startu dzieci kształcą jednocześnie funkcje wzrokowe, słuchowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne.

Odimienna nauka czytania wg Ireny Majchrzak

Jest to metoda wczesnej nauki czytania, która poprzez zabawę i obserwację uczy dziecko w sposób łatwy, naturalny i przyjemny poznawać pismo.

Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Głównym celem Metody Dziecięcej Matematyki jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.

Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe to forma zabaw z dziećmi podczas których stosując proste wierszyki rozwijamy nasze dłonie.

Żywienie

Żywienie

Posiadamy własną kuchnię w której przygotowywane są pyszne, domowe posiłki odpowiednio zbilansowane oraz uwzględniające potrzeby dietetyczne dzieci...Więcej

Nabór 2024

Nabór 2024

Szczegóły dot. rekrutacji publikowane są na Poznańskim Serwisie Oświatowym...Więcej

Udostępnij