Opłaty

Tags #Opłaty #Opłata za pobyt #Opłata za żywienie #Do 10 każdego miesiąca